SALSA: Refresher for Improvers (CR1) Thursdays @ 19:45

SKU 00151
kr600.00
In stock
1
Product Details

Salsa Improvers - This course is for those who have danced a little, are able to navigate the simplest basic steps and also dance to the beat of the music. Salsa Beginners Level A + B or equivalent is a prerequisite.

salsa Improvers - Dette kurset er for deg som har danset litt, kan de enkleste grunntrinnene og klarer å danse de i takt til musikken. Forutsetter salsa nybegynner A, og B eller tilsvarende.

5 uker fra 8 september : 19.45 - 21.15Save this product for later